9 điểm khác biệt cơ bản giữa Ethereum và bitcoin

9 điểm khác biệt cơ bản giữa Ethereum và bitcoin

Khác biệt giữa Ethereum và Bitcoin

BitcoinEthereum là hai đồng tiền kỹ thuật số phổ biến nhất hiện nay. Về mặt giá trị, Bitcoin lớn hơn hẳn so với Ethereum. Nhưng về mặt tiềm năng phát triển, Ethereum có thể đối đầu trực tiếp với Bitcoin.

Về nguồn gốc, Bitcoin được tạo ra như một loại tiền tệ để lưu giữ giá trị. Còn Ethereum lại được tạo ra như một nền tảng giao dịch hợp đồng thông minh. Tuy vậy, Bitcoin cũng có thể xử lý được các hợp đồng thông minh. Và Ethereum cũng có thể sử dụng như một loại tiền tệ. Dù vậy, vẫn có sự khác biệt giữa Ethereum và bitcoin.

đào tạo trade coin

Những khác biệt cơ bản giữa Ethereum và Bitcoin

  • Thời gian tạo khối Ethereum mới là 14 đến 15 giây còn bitcoin là 10 phút. Thời gian tạo ra khối nhanh hơn đồng nghĩa với việc xác nhận một giao dịch sẽ nhanh hơn.
  • Số lượng bitcoin bị giới hạn ở mức 21 triệu. Điều đó có nghĩa là: mỗi 4 năm phần thưởng của mỗi khối bitcoin sẽ giảm đi 1/2. Trong khi đó, Ethereum không giới hạn số lượng Ether.
  • Phí giao dịch của Ethereum được trả bằng Gas (có thể quy đổi ra ether) và được tính dựa trên dung lượng băng thông, và nhu cầu lưu trữ. Còn trong bitcoin, các giao dịch được giới hạn trong mỗi kích thước khối và bình đẳng với nhau.
  • Ethereum cho phép chạy mã Turing-complete, cho phép mọi tính toán được thực thi nếu đủ thời gian. Tuy nhiên, điều nay mang lại nhiều rủi ro cho Ethereum. Khả năng bị tấn công của Ethereum cao hơn so với bitcoin.
  • Có 13% số Ethereum được bán cho người đã tài trợ dự án ban đầu. Còn những người đào bitcoin đầu tiên sẽ nắm giữ số lượng lớn Bitcoin đang phát hành.
  • Ethereum chống lại việc sử dụng ASIC như bitcoin. Tuy nhiên người đào Ethereum phải sử dụng card đồ họa.
  • Ethereum chống lại việc đào mỏ tập trung bằng cách sử dụng giao thức ghost
  • Bitcoin đã có một lịch sử chưa bao giờ can thiệp vào giữ liệu trên sổ cái. trong khi đó, Ethereum đã phải chia nhánh sau khi DAO bị tấn công.

Ngoài ra để hiểu thêm về tiền ảo cũng như các loại tiền ảo, bạn có thể tham khảo tại đây

Share this post

Comment (1)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *